We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Yang Generic2

Gặp gỡ Yang 15 tuổi, đến từ Trung Quốc

Việc học của tôi

Tôi đang theo học tại một trường ở Wellington. Khi hoàn thành, tôi muốn học về Hàng không hoặc Kỹ thuật tại trường đại học.
Các giáo viên ở đây đều rất ấn tượng, họ thực sự rất nhiệt tình và bạn có thể hỏi họ bất cứ điều gì.
Chúng tôi thực hiện nhiều hình thức đi thực địa nên trường học luôn rất thú vị. Điều này thực sự mới mẻ đối với tôi!

Những điều mà tôi ở New Zealand

Tôi làm rất nhiều thứ ngoài việc học: đi bộ, đạp xe đạp và gặp gỡ bạn bè. Đây là một nơi thú vị và rất đáng sống.
Ở đây có rất nhiều thứ sáng tạo. Tôi sống ở quê hương của Chúa tể của những chiếc nhẫn!
Đồ ăn ở đây rất ngon. Có rất nhiều hải sản tươi ngon, như tôm hùm, vẹm, cá hồi và một loại họ giáp xác gọi là paua, tôi nghĩ rằng nó giống như bào ngư.

Bạn có thể quan tâm đến

Hãy bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay
Bắt đầu

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close