We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Yang Generic2

Gặp gỡ Yang 15 tuổi, đến từ Trung Quốc

Việc học của tôi

Tôi đang theo học tại một trường ở Wellington. Khi hoàn thành, tôi muốn học về Hàng không hoặc Kỹ thuật tại trường đại học.
Các giáo viên ở đây đều rất ấn tượng, họ thực sự rất nhiệt tình và bạn có thể hỏi họ bất cứ điều gì.
Chúng tôi thực hiện nhiều hình thức đi thực địa nên trường học luôn rất thú vị. Điều này thực sự mới mẻ đối với tôi!

Những điều mà tôi ở New Zealand

Tôi làm rất nhiều thứ ngoài việc học: đi bộ, đạp xe đạp và gặp gỡ bạn bè. Đây là một nơi thú vị và rất đáng sống.
Ở đây có rất nhiều thứ sáng tạo. Tôi sống ở quê hương của Chúa tể của những chiếc nhẫn!
Đồ ăn ở đây rất ngon. Có rất nhiều hải sản tươi ngon, như tôm hùm, vẹm, cá hồi và một loại họ giáp xác gọi là paua, tôi nghĩ rằng nó giống như bào ngư.

Bạn có thể quan tâm đến

Hãy bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay
Bắt đầu

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

I consent to Immigration New Zealand disclosing to Education New Zealand the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More