We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

student story hannah

Gặp gỡ Hannah 22 tuổi, đến từ Việt Nam

Việc học của tôi

Tôi học trung học ở đây và sẽ ở lại cho đến khi hoàn tất chương trình Cử nhân Thương mại tại Christchurch. Tôi thích giúp đỡ các sinh viên quốc tế và khi tốt nghiệp, tôi vẫn sẽ làm điều này.
Bố mẹ và tôi đã xem xét rất nhiều quốc gia nhưng chúng tôi chọn New Zealand vì nơi đây là một địa điểm sinh sống và học tập lý tưởng.
Tôi luôn giới thiệu New Zealand với các sinh viên khác, nơi đây thực sự là một địa điểm tuyệt vời để học tập và tất cả mọi người đều giúp đỡ bạn.

Những điều mà tôi ở New Zealand

Đối với tôi, con người chính là điểm đặc biệt ở nơi đây. Người dân xứ sở Kiwi rất thân thiện, họ chào cả với người lạ và chính điều này khiến cuộc sống ở đây trở nên tuyệt vời.
Mảnh đất vô cùng xinh đẹp này có nhiều không gian mở xanh tươi. Khung cảnh tuyệt mỹ như trong một bức tranh sơn dầu.
Tôi đã lần đầu tiên được chơi đùa trong tuyết! Nhưng tôi cần luyện tập thêm kỹ năng ném tuyết.

Bạn có thể quan tâm đến

Start your education journey today
Get started

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

I consent to Immigration New Zealand disclosing to Education New Zealand the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More