We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Share

Tiêu chuẩn
và chất lượng
giáo dục

Du học đến New Zealand để tiếp cận nền giáo dục chất lượng cao và có được bằng cấp được công nhận trên toàn cầu

Chính phủ New Zealand có hệ thống giám sát giáo dục chặt chẽ, giúp ngành giáo dục có được chất lượng bền vững và nhất quán, cũng như chất lượng giáo dục đạt chuẩn ở tất cả các cấp trong hệ thống giáo dục, cả công lập lẫn tư nhân.

Tìm hiểu thêm về tiêu chuẩn và chất lượng giáo dục
của New Zealand

5145 ENZ Stills 2514 4

Các tổ chức giáo dục trực thuộc chính phủ New Zealand có trách nhiệm giám sát chất lượng của hệ thống giáo dục trên mọi phương diện.

Hệ thống giám sát này đảm bảo rằng sinh viên được trau dồi những kỹ năng cần thiết và đạt được các bằng cấp phù hợp với khả năng của họ ở mức học phí hợp lý.

Các tổ chức giáo dục chịu trách nhiệm giám sát chất lượng của hệ thống giáo dục New Zealand:

  • Bộ Giáo dục: có nhiệm vụ đặt ra mục tiêu của nền giáo dục New Zealand, đồng thời chịu trách nhiệm biên soạn giáo trình giảng dạy ở bậc phổ thông (tiểu học và trung học).

  • Cơ quan Thanh tra Giáo dục: chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng giáo dục và chất lượng các dịch vụ hỗ trợ học sinh ở các trường tiểu học và trung học.

014 Studyinnewzealand Schools6
016 Studyinnewzealand Schools5

Hệ thống Văn bằng New Zealand (NZQF) bao gồm 10 cấp độ và được phân loại dựa trên các trình độ chuyên môn khác nhau, từ chứng chỉ đến bậc tiến sĩ.

Bất kỳ chương trình học nào ở New Zealand đều phải có thông tin về cấp độ NZQF mà sinh viên theo học chương trình đó sẽ có được, cũng như loại bằng cấp mà sinh viên sẽ nhận được sau khi tốt nghiệp.

ENZ ORIENTATION G9C3818 6

Các cấp độ NZQF gồm:

  • Cấp độ 1-4: gồm có Chứng chỉ Giáo Dục Quốc gia (National Certificate of Educational Achievement - NCEA), bằng cấp chính của bậc trung học phổ thông (tương tự như Bằng Tốt Nghiệp PTTH của Việt Nam), và Chứng chỉ đào tạo nghề cơ bản.

  • Cấp độ 5-6: gồm có các Chứng chỉ tay nghề nâng cao, các Chứng chỉ Thương mại, Kỹ Thuật.

  • Cấp độ 7-10: gồm các bằng cấp cho bậc đại học và sau đại học (kể cả Thạc sĩ và Tiến sĩ).

Tìm hiểu thêm về Hệ thống Văn bằng New Zealand trên trang web NZQA.

0901 Studyinnewzealand ThinkNEW 1

Chứng chỉ do các trường trung học cơ sở New Zealand cấp và Chứng Chỉ Giáo Dục Quốc gia (National Certificate of Educational Achievement - NCEA) được công nhận rộng rãi trên toàn cầu.

Có thể kể tên một vài quốc gia đã chính thức công nhận NCEA: Úc, Vương Quốc Anh, Châu Âu, Đức, Ấn Độ, Thái Lan.

Bằng Đại học của New Zealand được công nhận rộng rãi trên thế giới, sinh viên tốt nghiệp Đại học ở New Zealand hoàn toàn có đủ điều kiện để nhập học vào các chương trình cao học ở các trường đại học trên toàn cầu.

ENZ ORIENTATION G9C4064

New Zealand đã ký hiệp định với khối các nước trong khu vực Châu Âu và Châu Á Thái Bình Dương, cam kết việc công nhận bằng cấp giữa New Zealand và các nước.

Cụ thể, Hiệp Ước Lisbon Châu Âu (Lisbon Recognition Convention in Europe) được kí kết bởi 50 quốc gia và các tổ chức quốc tế trong đó có Liên minh Châu Âu, Mỹ, Úc, Canada, Nga và Israel.

Tìm hiểu thêm việc bằng cấp của New Zealand được công nhận trên thế giới tại trang web NZQA.

Tất cả các trường và cơ sở giáo dục New Zealand tiếp nhận du học sinh quốc tế đều có trách nhiệm phải đảm bảo du học sinh được nhận đầy đủ thông tin, được bảo vệ và được chăm sóc chu đáo.

Quy chế Bảo trợ và Chăm sóc Sinh viên Quốc tế của chính phủ New Zealand nêu rõ các tiêu chuẩn chăm sóc nghiêm túc và công bằng dành cho sinh viên quốc tế mà các trường và các cơ sở giáo dục New Zealand phải tuân thủ, cũng như việc các trường và các cơ sở giáo dục New Zealand phải có hệ thống hỗ trợ dành cho sinh viên quốc tế trước khi tiếp nhận các em theo học.

Quy chế này hỗ trợ quyền lợi và bảo đảm sự an toàn cho du học sinh quốc tế ở mọi lứa tuổi và mọi bậc học.

Cơ quan Quản lý Bằng cấp New Zealand (New Zealand Qualifications Authority - NZQA) có trách nhiệm đảm bảo rằng tất cả các trường và cơ sở giáo dục New Zealand có tiếp nhận du học sinh quốc tế đều phải đáp ứng đầy đủ các quy định trong Quy chế này. Tìm hiểu thêm trên trang web của NZQA.

Study in newzealand Schools
Tìm công ty tư vấn du học
Click ngay!

What's this?

You’ll see this icon when you’re viewing one of our 5 steps to studying in New Zealand.

It will show you the step number you’re on and other things to do in that step.

You're on step: 1 of 5

1Choose what to study Select a programme, course and institution in a place that suits you.

Also in step 1:

Programmes and courses

Explore NZ

My StudyNZ

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

I consent to Immigration New Zealand disclosing to Education New Zealand the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More