We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero parents

Tận dụng tối đa nền giáo dục của New Zealand

Kim Lobdell chia sẻ rằng bà “hoàn toàn không biết gì” về New Zealand khi Sara - con gái bà - nói về việc đang xin học bổng để học tại Đại học Auckland.

Bà Kim - người đang sống tại New Jersey, Mỹ - cho biết: “Tôi chủ yếu lo rằng New Zealand quá xa và tôi sẽ không thể nhanh chóng đến nơi nếu có chuyện gì đó xảy ra"

“Nhưng sau khi tìm hiểu, tôi và chồng mình - Joe - nhận ra rằng New Zealand là một trong những nơi an toàn nhất mà Sara có thể tới”.

Sara đã nhận được Giải thưởng Generation Study Abroad và đã dành một học kỳ để học về sinh học và âm nhạc.

Bà Kim chia sẻ: “Chúng tôi đã hy vọng rằng Sara có thể thích nghi tốt với văn hóa tại New Zealand và đúng như vậy”.

“Sara đã có những trải nghiệm tuyệt vời, có thêm bạn và còn học nói tiếng Māori. Joe và tôi cũng đã đi du lịch quanh New Zealand cùng với con bé trong 10 ngày và chúng tôi đã có khoảng thời gian tuyệt vời”.

Bà Kim cho biết Sara đang cân nhắc trở lại New Zealand để bắt đầu khóa học sau đại học chuyên ngành phục hồi sinh thái tại Đại học Victoria ở Wellington.

Bạn có thể quan tâm đến

Hãy bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay
Bắt đầu

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close