We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Học sinh ở New Zealand được học cách giải quyết vấn đề, xử lý thông tin, cách làm việc với đồng đội, cũng như học cách sáng tạo và phát triển
tư duy. Dù bạn theo học ở bất kỳ cấp độ nào ở New Zealand, bạn đều nhận được một nền giáo dục có chất lượng cao và nhất quán, để bạn có thể đạt được những thành tích mong muốn.

Bậc đại học và cao học

Từ 18 tuổi trở lên

Higher Education

New Zealand có 08 trường Đại học công lập, 15 Học viện Kỹ nghệ (ITPs) và khoảng 550 Trường tư thục (PTEs) bao gồm cả các trường dạy 
Tiếng Anh.

Chọn loại hình cơ sở giáo dục tốt nhất cho con đường sự nghiệp của bạn:

  • Trường Đại học giảng dạy các chương trình học từ cấp bậc cử nhân trở lên. Các chương trình học ở đây nghiên về tính học thuật và nghiên cứu. Bảng xếp hạng QS năm 2015/16 các Đại học tốt nhất thế giới (2015/16 QS World University Rankings ), tất cả 08 trường đại học của 
    New Zealand đều năm trong danh sách Top 100.
  • Học viện Kỹ nghệ (ITPs) và một số Trường tư thục (PTEs) cũng giảng dạy bậc cử nhân cho các ngành nghề khác nhau.
  • Các Trường tư thục (PTEs) thường đào tạo các ngành nghề cụ thể và chủ yếu là ở cấp độ chứng chỉ (Certificate) và văn bằng trung cấp (Diploma).

Trường đào tạo nghề

Trường đại học

Học viện công nghệ

Học tiếng Anh

Bậc phổ thông trung học

Từ 13 - 18 tuổi (Lớp 9 - Lớp 13)

Secondary School

New Zealand có ba loại hình trường phổ thông:

  • Trường công lập, là nơi có khoảng 85% học sinh người New Zealand theo học
  • Trường bán công; đa số do tổ chức tôn giáo lập ra, hoặc là các trường được thành lập với các phương pháp giảng dạy riêng biệt.
  • Trường tư thục.

Với bậc Phổ thông trung học (ở New Zealand, bậc phổ thông trung học có thể được gọi là Secondary school, hoặc High school, hoặc College), học sinh sẽ đạt được các Chứng chỉ Giáo Dục Quốc gia (National Certificate of Educational Achievement - NCEA; tương đương với Bằng Tốt Nghiệp PTTH của Việt Nam). Các trường trung học cũng dạy các môn nghề, ví dụ như du lịch, vi tính, vv.

Ngoài Chứng chỉ Giáo Dục Quốc gia (NCEA), một số trường trung học ở New Zealand cũng dạy chương trình Cử nhân Quốc tế (IB) và chương trình Cambridge (Cambridge International Examinations).

www.nzqa.govt.nz/qualifications-standards/qualifications/ncea/understanding-ncea/how-ncea-works/

Trường phổ thông

Bậc trung học cơ sở

Từ 11 - 12 tuổi (Lớp 7 - Lớp 8)

Intermediate School

Bậc trung học cơ sở là bậc học nối tiếp giữa bậc tiểu học và bậc phổ thông trung học.

Bậc tiểu học bắt đầu từ Lớp 1 và thường tiếp tục cho tới Lớp 8. Tuy nhiên, cũng có một số trường Trung học cơ sở chỉ giảng dạy Lớp 7 và Lớp 8.

Trường phổ thông

Bậc tiểu học

Từ 5 - 10 tuổi (Lớp 1 - Lớp 6)

Primary School

Ở bậc tiểu học, học sinh được học các môn học theo giáo trình quốc gia: Tiếng Anh, các môn 
nghệ thuật, sức khỏe và giáo dục thể chất, ngôn ngữ, toán học và thống kê, các môn khoa học tự nhiên, khoa học xã hội và công nghệ.

Học sinh thường xuyên được đánh giá khả năng đọc, viết và toán học theo bậc học và lứa tuổi, với các quy chuẩn được quy định theo Khung chuẩn quốc gia (New Zealand’s National Standards).

Click để tìm hiểu thêm về Khung chuẩn quốc gia (New Zealand’s National Standards).

 nzcurriculum.tki.org.nz/National-Standards

 

Trường phổ thông

Giáo dục mầm non

Từ 0 - 5 tuổi

Early Childhood

Giáo dục mầm non chăm sóc và giảng dạy cho 
trẻ em trước khi các em đủ tuổi để theo bậc
phổ thông.

New Zealand có hơn 4000 trường mầm non được cấp phép hoạt động, bao gồm các trường mẫu giáo, trung tâm chăm sóc trẻ em, khu vui chơi của trẻ em, các dịch vụ chăm sóc tại nhà, vv..

 

What's this?

You’ll see this icon when you’re viewing one of our 5 steps to studying in New Zealand.

It will show you the step number you’re on and other things to do in that step.

You're on step: 1 of 5

1Choose what to study Select a programme, course and institution in a place that suits you.

Also in step 1:

Programmes and courses

Explore NZ

My StudyNZ

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

I consent to Immigration New Zealand disclosing to Education New Zealand the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More