We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero technology mohammed

Dẫn đầu trong an ninh mạng

Xếp hạng giáo dục của New Zealand đã đưa Mohammad Bany Taha từ Jordan đến Đại học Waikato để học ngành an ninh mạng.

“Nếu ai đó nói rằng họ tốt nghiệp từ một trường đại học ở Hoa Kỳ hoặc Vương quốc Anh, bạn sẽ phải biết trường nào để biết nó tốt thế nào. Nhưng tất cả các trường đại học ở New Zealand đều có thứ hạng cao.”

Anh từng công bố một bài nghiên cứu tại một hội nghị an ninh mạng cấp cao mà ngay cả các giáo sư của anh ở Jordan cũng chưa từng có bài nghiên cứu được chấp nhận.

Khi chúng tôi đi phỏng vấn việc làm, chúng tôi có thể nói chúng tôi có bằng này và cũng đã từng công bố bài nghiên cứu tại các hội nghị cấp cao.

Mohammad nói các sinh viên an ninh mạng làm việc như một công ty, điều này chuẩn bị cho họ thích nghi ngay vào lực lượng lao động.

“Mối quan hệ giữa giáo sư và sinh viên ở đây rất thoải mái và thân thiện. Khi tôi mới đến New Zealand, tôi đã gọi thầy Ryan là ‘Tiến sĩ’. Thầy bảo tôi: ‘Đây là lần cuối cùng em gọi tôi là Tiến sĩ nhé - Tôi là Ryan.”

Mohammad Bany Taha, 
Jordan

Bằng Thạc sĩ nghiên cứu ngành Máy tính, chuyên về an ninh mạng, Đại học Waikato

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close