We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero technology anish shah

Tạo sự khác biệt trên thế giới

Học về công nghệ sinh học ở New Zealand là một cách để sinh viên Anish Shah đến từ Kenya tạo sự khác biệt tích cực cho xã hội.

“Tôi thích làm việc với thực vật và vi khuẩn và học hỏi về những kỹ thuật tuyệt vời được sử dụng để nghiên cứu các khía cạnh khác nhau của sinh lý thực vật học và sinh học phân tử,” anh nói.

Trong tương lai, tôi muốn được tham gia vào một nhóm nghiên cứu hàng đầu, làm việc với các nhà máy GM năng suất cao mà cuối cùng sẽ giúp giải quyết nạn đói trên thế giới.

Anh tin rằng công nghệ sinh học là một môn học tuyệt vời để nghiên cứu. "Công nghệ sinh học là một lĩnh vực khoa học đang phát triển nhanh và rất có tính ứng dụng."

Anish quyết định nghiên cứu tại Đại học Canterbury vì đó là “một nơi xa xôi, khác biệt mà tôi không biết nhiều lắm”.

Anh cũng bị thu hút vào hoạt động nghiên cứu đang được thực hiện tại trường đại học này.

Anish thích khuôn viên đa quốc gia và các giảng viên thân thiện luôn sẵn sàng hỗ trợ. Anh kêu gọi các sinh viên quốc tế khác cởi mở và nói chuyện với những người khác trong suốt thời gian du học tại New Zealand.

“Nhấn mạnh tầm quan trọng của các mối quan hệ cá nhân không bao giờ là đủ”, anh nói. “Bạn có thể tạo các mối liên lạc tại trường đại học, điều này chắc chắn sẽ có ích khi bạn tìm kiếm việc làm.”

Anish Shah, 
Kenya

Chứng chỉ sau đại học về Khoa học, ngành Công nghệ sinh học

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close