We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Lindsay Wickman pic science2

Nghiên cứu chất lượng thu hút sinh viên Hoa Kỳ

Thạc sĩ Khoa học biển Lindsay Wickman chọn học tại Đại học Otago vì chất lượng cán bộ nghiên cứu giảng dạy của ngôi trường này.

“Tôi biết rằng công tác nghiên cứu về bảo tồn động vật biển ở đây rất tốt - các cố vấn của tôi là những người nổi tiếng thế giới, chính vì họ, tôi đã chọn đại học này”, Lindsay đến từ Hoa Kỳ cho biết.

Việc học về khoa học biển ở đây khá thiết thực và có tính chất thực hành tại chỗ. Chúng tôi dành nhiều thời gian để lập kế hoạch và hoàn thành các thí nghiệm khoa học hơn là lên lớp nghe giảng. Otago có thuyền và các thiết bị rất tốt - tôi đã được đi thuyền ra khơi ít nhất một lần mỗi tháng.

“Tại Hoa Kỳ, các khóa thực tập thường cực kỳ cạnh tranh và không được trả lương. Cá nhân tôi thấy ở đây dễ tìm khóa thực tập có lương hơn và đó chắc chắn là một điểm nổi bật về kinh nghiệm làm việc của tôi cho đến nay.

“Yêu cầu khi làm việc ở đây cũng cao như ở Hoa Kỳ, nhưng ít áp lực hơn - bầu không khí thoải mái hơn nhiều. Và nhiều dịp cuối tuần, tôi vẫn có thể ra ngoài để đến bán đảo hay lên những ngọn đồi.”

Lindsay Wickman, 
HOA KỲ

Thạc sỹ Khoa học biển, Đại học Otago

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close