We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero science kristine ann sotolo3

Đạt mức độ cao hơn trong khoa học thực phẩm

Kristine Ann Sotolo, đến từ Philippines, đã hoàn thành bằng Thạc sĩ Khoa học tự nhiên chuyên ngành khoa học thực phẩm tại AUT.

Cô hiện đang là chuyên gia nghiên cứu khoa học trong bộ phận chế biến thực phẩm của Viện Phát triển công nghệ công nghiệp ở Philippines.

Kristine nói học tập tại New Zealand đã giúp cô đạt đến mức độ cao hơn trong công việc của mình.

Đó là một trải nghiệm tuyệt vời đối với tôi. Tôi đánh giá cao các lớp học nhỏ cùng giảng viên hỗ trợ của AUT, cơ sở vật chất và trang thiết bị ở đây cũng rất tinh vi.

Các giảng viên và giám sát viên của tôi cũng khuyến khích tôi xuất bản thành công một bài viết về công việc của tôi trong Molecules, một tạp chí hóa học hữu cơ truy cập mở.

Điểm nổi bật khi cô ở đây là có thể khám phá New Zealand. “Tôi yêu thiên nhiên và New Zealand là một đất nước xinh đẹp. Tôi thật sự thích đi du lịch khắp nơi ở New Zealand vào cuối tuần hoặc trong những kỳ nghỉ.

“Tôi thích ở tại ký túc xá của trường và các bạn người Kiwi cùng phòng đã giúp tôi tìm hiểu văn hóa địa phương.”

Kristine Ann Sotolo, 
PHILIPPINES

Thạc sĩ Khoa học tự nhiên, chuyên ngành khoa học thực phẩm, AUT

 

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close