We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

Học ngành khoa học
tại New Zealand

Khám phá cách thức vận hành của thế giới tự nhiên và có được
những kỹ năng để đáp ứng những thách thức và cơ hội của thế kỷ
21.

Tại sao bạn nên chọn New Zealand

What subject do you want to study?

Tại sao nên học ngành khoa học tại New Zealand?

Studying science in New Zealand combines a first-class academic education with practical, hands-on learning that teaches you to ask questions and think critically.

While you’re studying abroad you may be learning in labs, research centres and field stations, from marine reserves to Scott Base in Antarctica. You’ll be taught by expert teachers, work in teams to research real-world problems, and gain globally-recognised qualifications.

education 5

There’s no better place to discover the wonders of the natural world than New Zealand, with its wide open spaces and awe-inspiring landscapes.

New Zealand’s relaxed work/life balance gives you more time to explore the country during your overseas study experience. We have a friendly, inclusive and multicultural society, and are ranked the second most peaceful nation on Earth.

lifestyle 2

Working while studying can be a good way to gain New Zealand work experience and help support you while you’re studying abroad.

Student visa holders may be able to work up to 20 hours per week and full-time during scheduled holidays, depending on their programme of study. Masters by research or PhD students may work full-time throughout their studies.

You can find out more about working while studying on Immigration New Zealand’s Study + Work website.

work 3

Science graduates from New Zealand gain globally-recognised qualifications and the ability to think critically and creatively about challenging issues – ideal skills for the modern workplace.

Science graduates are highly sought-after by employers, who value capability skills such as flexibility, teamwork and workplace-relevant English language abilities. Many science careers are on our skills shortages list, so you may be able to work here after graduating.

career 3

Hear from international science students and graduates

Chương trình học

Bằng cấp về khoa học rất đa dạng, từ các chứng nhận và chứng chỉ đến Cử nhân Khoa học hoặc Thạc sĩ Khoa học. Cũng có rất nhiều cơ hội học tập sau đại học.

ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

 • NĂM 1
 • NĂM 2
 • NĂM 3
 • NĂM 4
 • NĂM 5
 • NĂM 6
Chứng chỉ Khoa học hoặc Khoa học ứng dụng (1-2 năm)
Chứng chỉ Khoa học hoặc Khoa học ứng dụng dành cho những sinh viên muốn có kiến thức về một lĩnh vực khoa học cụ thể ở trình độ đại học.
Cử nhân Khoa học (3-4 năm)
Bằng Cử nhân Khoa học, Danh dự hoặc không, là một bằng linh động giúp bạn có được kiến thức tổng quát hoặc chuyên môn về ngành.
Chứng chỉ sau đại học về Khoa học (1 năm)
Chứng chỉ sau đại học Khoa học dành cho đa dạng các ngành để phù hợp với ngành bạn quan tâm.
Chứng chỉ cao học về Khoa học (1 năm)
Chứng chỉ cao học về Khoa học là cơ hội đạt được bằng cấp sau đại học về một ngành cụ thể mà không cần theo bằng yêu cầu nghiên cứu.
Thạc sĩ Khoa học (2 năm)
Bằng Thạc sĩ Khoa học cho bạn cơ hội nghiên cứu độc lập ở một lĩnh vực bạn quan tâm.
Tiến sĩ (3-5 năm)
Tiến sĩ là học vị cao nhất của giáo dục bậc cao. Chương trình Tiến sĩ bao gồm việc viết luận án - một tài liệu nghiên cứu lớn - trong ba đến năm năm.

Đây là chương trình học tổng quát. Thời gian học có thể khác nhau tùy thuộc vào cách sinh viên lựa chọn cấu trúc bằng của mình.

Việc làm liên quan đến khoa học bao gồm:

 • Các nhà sinh học biển nghiên cứu về thực vật và động vật sống ở biển, cũng như quan hệ giữa chúng và môi trường.
  Nhà sinh học biển
 • Các nhà khoa học thực phẩm nghiên cứu về chế biến và tiêu thụ thực phẩm.
  Nhà khoa học thực phẩm
 • Các nhà khoa học môi trường nghiên cứu thực vật, động vật, vi sinh vật và đưa ra lời khuyên về cách giảm ảnh hưởng có hại do hoạt động của con người.
  Nhà khoa học môi trường
 • Các nhà địa chất nghiên cứu cấu trúc và lịch sử của Trái đất và các quá trình trên Trái đất.
  Nhà địa chất
 • Các nhà công nghệ sinh học nghiên cứu các sinh vật sống như động vật, thực vật, nấm và vi-rút, và sử dụng nghiên cứu này để phát triển các sản phẩm y tế, công nghiệp và nông nghiệp.
  Nhà công nghệ sinh học

You may be interested in

Hãy bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay
Bắt đầu

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close