We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

Học toán và học cách giải quyết những vấn đề phức tạp ở New Zealand

Phát triển tư duy logic và các kỹ năng giải quyết vấn đề
cần có trong nhiều nghề nghiệp.

Tại sao bạn nên chọn New Zealand

What subject do you want to study?

Tại sao nên học toán tại New Zealand?

Studying maths abroad in New Zealand teaches you to think clearly and independently, solve problems and communicate the answers. New Zealand maths qualifications are globally recognised and valued in a wide range of careers.

You’ll be supported by world-class teachers, collaborate with expert researchers in many different disciplines, and solve technical, real-world problems. Challenges students might tackle range from monitoring endangered animals to making corn flakes crispier.

education 6

New Zealand offers an unbeatable lifestyle - a beautiful natural environment, unspoilt by crowds; vibrant, multicultural cities; and a relaxing work/life balance that encourages you to study hard yet still find time for the things you love to do.

Ranked the second most peaceful nation on Earth, New Zealand is a safe place to live and study. New Zealanders are friendly and inclusive, and you’ll enjoy our high-quality living standards.

lifestyle 6

Vừa học vừa làm có thể là một cách tốt để tích lũy kinh nghiệm làm việc tại New Zealand, góp phần hỗ trợ bạn trong thời gian bạn du học.

Những người có thị thực du học có thể làm việc tại New Zealand tới 20 giờ mỗi tuần và làm việc toàn bộ thời gian trong các kỳ nghỉ tùy theo chương trình học của mỗi cá nhân. Nghiên cứu sinh tiến sĩ hoặc thạc sĩ nghiên cứu có thể làm việc toàn bộ thời gian trong suốt quá trình nghiên cứu.

Bạn có thể tìm hiểu thêm về vừa học vừa làm tại trang web Study + Work của Immigration New Zealand.

work 2

Maths graduates are employed in many areas, including business, finance, computer science, medicine, technology and teaching. Some roles require specific maths skills, while others value the reasoning and analytical skills students gain when they study maths in New Zealand.

In 2014 and 2015, US company CareerCast included three maths jobs – actuary, mathematician and statistician – on its list of four top careers. New Zealand maths graduates are highly valued by employers and their qualifications are recognised around the world.

career 1 2

Hear from international mathematics students and graduates

Chương trình học

Bằng cấp về toán học rất đa dạng, từ các chứng nhận và chứng chỉ đến bằng Cử nhân Toán hoặc Thạc sĩ Khoa học tự nhiên chuyên ngành Toán. Cũng có rất nhiều cơ hội học tập sau đại học.

ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

 • NĂM 1
 • NĂM 2
 • NĂM 3
 • NĂM 4
 • NĂM 5
 • NĂM 6
Cử nhân chuyên ngành Toán
Bằng Cử nhân, Danh dự hoặc không, mang đến cho bạn các kỹ năng giải quyết vấn đề và phân tích nâng cao có giá trị trong nhiều nghề nghiệp.
Cử nhân Toán
Bằng Cử nhân Toán, Danh dự hoặc không, cung cấp cho bạn công cụ để thực hiện nghiên cứu mô hình và giải quyết vấn đề trong nhiều lĩnh vực.
Cử nhân Máy tính và Thông tin
Bằng Cử nhân Máy tính và Thông tin, Danh dự hoặc không, mang đến cho bạn kiến thức nâng cao về lập trình máy tính và các hệ thống máy tính.
Chứng chỉ sau đại học về Toán
Một cơ hội để đạt được bằng cấp sau đại học về toán mà không cần theo bằng yêu cầu nghiên cứu.
Thạc sĩ Khoa học tự nhiên hoặc Khoa học xã hội, chuyên ngành Toán
Cung cấp thêm hiểu biết sâu sắc về toán học, bao gồm cả các lĩnh vực nghiên cứu mới.
PhD
Tiến sĩ là học vị cao nhất của giáo dục bậc cao. Chương trình Tiến sĩ bao gồm việc viết luận án - một tài liệu nghiên cứu lớn - trong ba đến năm năm.

Đây là chương trình học tổng quát. Thời gian học có thể khác nhau tùy thuộc vào cách sinh viên lựa chọn cấu trúc bằng của mình.

Việc làm liên quan đến toán học bao gồm:

 • Nhà phát triển phần mềm viết, kiểm tra, phát triển và duy trì các chương trình phần mềm máy tính phức tạp.
  Nhà phát triển phần mềm
 • Chuyên viên thống kê thu thập, phân tích và giải thích thông tin dạng số để hỗ trợ việc ra quyết định.
  Chuyên viên thống kê
 • Chuyên viên định phí bảo hiểm dự đoán và đánh giá các rủi ro tài chính và tác động của các sự kiện trong tương lai.
  Chuyên viên định phí bảo hiểm
 • Nhà kinh tế học nghiên cứu các thị trường tài chính, lao động và thương mại.
  Nhà kinh tế học
 • Kế toán cung cấp các hệ thống kế toán và các dịch vụ liên quan đến thuế và các giao dịch tài chính của các tổ chức và cá nhân.
  Kế toán

You may be interested in

Hãy bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay
Bắt đầu

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close