We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero business sri themedu2

Sinh viên xây dựng mạng lưới quan hệ kinh doanh của mình

Là một doanh nhân mới, sinh viên người Malaysia Sri Themudu rất trân trọng những cơ hội học tập thực hành và mở rộng mạng lưới quan hệ anh có được tại Trường Kinh doanh Otago.

Anh cho biết: “Cứ 45 ngày, tôi chỉ học bốn ngày trên lớp, trong đó các yếu tố thực hành được nhấn mạnh nhiều hơn các yếu tố lý thuyết. Phần hay nhất là các giảng viên đưa các doanh nhân đến nói chuyện với chúng tôi”.

“Giữa các buổi học, chúng tôi có bài tập, các sự kiện kết nối và hội thảo."

Chúng tôi cũng được cung cấp khả năng linh hoạt khám phá việc kinh doanh tại New Zealand. Để trở thành một doanh nhân, yếu tố quan trọng là mở rộng mạng lưới quan hệ. Chúng tôi có thể đi ra ngoài để nói chuyện với các doanh nghiệp và xây dựng mạng lưới quan hệ của chúng tôi. Thông qua trường, tôi đã được gặp Giám đốc điều hành của nhiều công ty.

“Otago có định hướng một tháng cho các sinh viên học bổng. Đó thật sự là một giai đoạn chuyển tiếp tốt về văn hóa và ngôn ngữ, giúp tôi không cảm thấy nhớ nhà chút nào."

“Họ còn chỉ cho chúng tôi nơi có thể tìm thấy chỗ rẻ nhất để cắt tóc hay để mua áo khoác, cũng như tư vấn cho chúng tôi về việc lập ngân sách. Tôi thực sự trân trọng tất cả những điều họ đã làm cho chúng tôi.”

-

SRI THEMUDU, 
MALAYSIA

Thạc sĩ Kinh doanh, Trường Kinh doanh Otago

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close