We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

business natasha chevtchenko

Tích lũy kinh nghiệm làm việc thông qua việc thực tập

Natasha Chevtchenko đến từ Cộng hòa Belarus đang tìm kiếm cơ hội thực tập kinh doanh theo sự tổ chức của nơi cô theo học, Học viện Công nghệ Waikato (Wintec).

"Chúng tôi sẽ được làm việc tại các công ty địa phương và tích lũy được kinh nghiệm", Natasha, người đang học về bán hàng và tiếp thị cho biết.

“Wintec có các liên kết với ngành, vì vậy sinh viên không chỉ học lý thuyết - bạn sẽ tham gia vào ngành và thực hành kiến thức của bạn. Các nhà tuyển dụng sẽ có thể nhìn vào giấy tờ của chúng tôi và thấy những nơi chúng tôi đã từng làm việc.”

Natasha cũng đánh giá cao phong cách học tập của New Zealand.

Khi ở nhà, bạn phải ghi chú trong các giờ giảng và ghi nhớ nội dung trong sách giáo khoa. Nếu không làm vậy, bạn sẽ bị trượt. Nhưng ở đây, bạn lắng nghe và thảo luận. Tại New Zealand, điều quan trọng là phải bắt đầu suy nghĩ: phải sử dụng bộ não của bạn.

“Các giảng sư mong tôi nói những gì tôi đang suy nghĩ, không chỉ là những gì được viết trong sách giáo khoa. Thật tuyệt vời – đó là sự tự do!”

-

NATASHA CHEVTCHENKO, 
CỘNG HÒA BELARUS

Chứng chỉ sau đại học về Bán hàng và tiếp thị, Viện Công nghệ Waikato

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close