We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero business dini mariska2

Cách sống dễ dàng hơn

Là sinh viên ngành du lịch đến từ Indonesia, Dini Mariska quyết định du học tại New Zealand sau khi nói chuyện với những sinh viên tốt nghiệp khóa học của Trường Kinh doanh Otago.

“Các cựu sinh viên đã gợi ý tôi học tại New Zealand. Họ nói tôi có thể học tập trong một môi trường thoải mái với cách sống dễ dàng hơn và với những con người thân thiện đón nhận các nền văn hóa và tôn giáo khác”, cô nói.

Là người đã từng học tại New Zealand, Dini nói cô cũng sẽ đưa ra lời khuyên tương tự cho những sinh viên quốc tế khác.

Tôi sẽ khuyến khích những người bạn Hồi giáo khác đến học tập tại đây. Không chỉ có nhà thờ Hồi giáo ở gần trường, đây còn là nơi an toàn để sinh sống cũng như một nơi tốt để học tập.

“Nhân viên ở văn phòng quốc tế rất dễ gần và nhiệt tình giúp đỡ. Họ khiến tôi có cảm giác như đang ở nhà.”

“Một người bạn Kiwi và cha cô ấy đã mời tôi món thịt halal (thịt theo giới luật Hồi giáo) khi tôi tới ăn tại nhà họ. Họ đã không hỏi tôi có cần ăn thịt halal không - họ chỉ làm cho tôi ăn. Tôi nghĩ người Kiwi rất quan tâm đến cảm xúc của người khác.”

-

DINI MARISKA, 
INDONESIA

Thạc sĩ Du lịch, Trường Kinh doanh Otago thuộc Đại học Otago

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close