We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero business dan bai2

Khởi đầu thành công trong thị trường việc làm

Sinh viên quản lý nhân sự Dan Bai mô tả nền giáo dục cô được trải nghiệm tại New Zealand là dựa trên sự hiểu chứ không phải học thuộc lòng.

“Đây là một nơi tốt để học vì chúng tôi học lý thuyết nhưng cũng có thể thực hành, điều này giúp chúng tôi hiểu sâu sắc hơn những gì đã học được,” Dan nói.

“Ở Trung Quốc, chúng tôi có rất nhiều kỳ thi và có duy nhất một câu trả lời đúng. Nhưng ở đây có rất nhiều câu trả lời khả thi - tất cả phụ thuộc vào nghiên cứu của bạn.

“Ở đây, chúng tôi được khuyến khích suy nghĩ độc lập. Giáo dục thiên về thực tiễn hơn và giúp chúng tôi chuẩn bị cho cuộc sống tương lai.”

Dan tin tưởng việc học ở đây sẽ giúp cô có được lợi thế trong thị trường việc làm. “Tôi đạt bằng khá và tấm bằng này thực sự sẽ hỗ trợ tôi tìm được việc làm.”

-
DAN BAI
TỪ TRUNG QUỐC
TỐT NGHIỆP KHOA QUẢN LÝ NHÂN SỰ , VIỆN CÔNG NGHỆ WAIKATO 

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close