We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

hero business management bin xu2

Bằng kinh doanh mang lại cơ hội kết nối

Cơ hội kết nối và lãnh đạo là hai trong số những ưu thế lớn khi học tập tại New Zealand đối với sinh viên Cử nhân Kinh doanh Bin Xu.

Bin, sinh viên đến từ Trung Quốc, đã chọn học tại AUT ở Auckland vì tại đây có các lớp học tương tác và các giảng viên dễ gần.

"Việc học của tôi tại AUT thật tuyệt vời. Các thầy cô trong trường rất tốt,
họ luôn sẵn sàng giúp đỡ, " Bin nói.

Có rất nhiều cơ hội để bạn phát triển kỹ năng và tạo những liên lạc trong ngành có giá trị. Ví dụ, tôi đã tham gia chương trình Shadow a Leader (Theo chân nhà lãnh đạo) của AUT và may mắn được theo chân Giám đốc điều hành của Ports of Auckland trong một ngày.

"Một điểm nổi bật khác đối với tôi là kỳ thực tập có lương tôi thực hiện tại một công ty kế toán công chứng ở Queenstown vào năm học cuối."

Trong chương trình học của văn bằng, Bin cũng có được hai kỳ học tại Trường Kinh doanh Nanyang xếp hạng cao ở Singapore. Theo anh, chính việc này đã giúp anh mở rộng mối quan hệ trong khu vực Đông Nam Á.

"Bạn học hỏi được rất nhiều bằng cách vượt ra khỏi các giới hạn của bản thân. Bạn cũng gặp gỡ rất nhiều người thú vị và được tiếp xúc với một nền văn hóa khác."

-
BIN XU, 
TRUNG QUỐC

Cử nhân Kinh doanh ngành Tài chính - kế toán, AUT

 

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close