We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

Học quản lý, kinh
doanh và đầu tư cho
tương lai của bạn ở
New Zealand

Tích lũy kiến thức, kỹ năng để có một sự nghiệp kinh doanh thành
công góp phần vào nền kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và năng
động.

Tại sao bạn nên chọn New Zealand

What subject do you want to study?

Tại sao bạn nên chọn New Zealand

Kick-start your business career by studying abroad in New Zealand. You’ll gain internationally-recognised qualifications and the practical skills to transform existing businesses or start your own.

Leading academics will support you to think critically, develop your own ideas and relate them to real-life business situations. You’ll carry out project work in industry, network with business leaders, and take part in internships, study tours and business competitions.

education 1

Stay safe by choosing New Zealand for your business or management studies overseas. Friendly, welcoming and inclusive, New Zealand is ranked the second most peaceful nation on Earth.

Our relaxed lifestyle encourages you to balance your studies with time off to follow your interests and explore the country. New Zealand has it all, from beautiful natural environments to vibrant modern cities – without the crowds.

lifestyle 1

Working while studying can be a good way to gain New Zealand work experience and help support you while you’re studying abroad.

Student visa holders may be able to work up to 20 hours per week and full-time during scheduled holidays, depending on their programme of study. Masters by research or PhD students may work full-time throughout their studies.

You can find out more about working while studying on Immigration New Zealand’s Study + Work website.

work 1

Business or management students in New Zealand gain a world-class education and globally-recognised qualifications. They develop vital capability skills such as flexibility, teamwork and project management; learn to be effective in multicultural and Western business environments; and develop strong networks of contacts.

If you want to stay here after graduating, New Zealand is a great place to do business. It was ranked second out of 189 countries on the World Bank’s Ease of Doing Business Index in 2015, third out of 42 countries on the Heritage Foundation’s Index of Economic Freedom in 2015, and 17th out of 144 countries on the World Economic Forum’s Global Competitive Index in 2014-15.

career 1

Chương trình học

Bằng cấp về quản lý và kinh doanh rất đa dạng, từ các chứng nhận và chứng chỉ đến Cử nhân Kinh doanh hoặc Thạc sĩ Quản trị kinh doanh. Cũng có rất nhiều cơ hội học tập sau đại học.

ĐẠI HỌC

SAU ĐẠI HỌC

 • NĂM 1
 • NĂM 2
 • NĂM 3
 • NĂM 4
 • NĂM 5
 • NĂM 6
Cử nhân Kinh doanh hoặc Thương mại, với nhiều chuyên ngành
Cử nhân Kinh doanh hoặc Thương mại, Danh dự hoặc không, là bằng kinh doanh học trong ba hoặc bốn năm với nhiều chuyên ngành.
Chứng chỉ cao học và Chứng nhận cao học Kinh doanh hoặc Thương mại
Các khóa Chứng chỉ cao học và Chứng nhận cao học dành cho những người có bằng đại học muốn phát triển kỹ năng và kiến thức kinh doanh hơn nữa.
Chứng chỉ sau đại học và Chứng nhận Sau đại học về Kinh doanh hoặc Thương mại
Các khóa Chứng chỉ và Chứng nhận sau đại học mang lại cơ hội học tập nâng cao trong các lĩnh vực kinh doanh chuyên biệt.
Thạc sĩ Kinh doanh hoặc Thương mại, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh
Các khóa Thạc sĩ Kinh doanh hoặc Thương mại cho phép bạn tìm hiểu thêm về vấn đề đã chọn và thực hiện nghiên cứu độc lập.
Tiến sĩ
Tiến sĩ là học vị cao nhất của giáo dục bậc cao. Chương trình Tiến sĩ bao gồm việc viết luận án - một tài liệu nghiên cứu lớn - trong ba đến năm năm.

Đây là chương trình học tổng quát. Thời gian học có thể khác nhau tùy thuộc vào cách sinh viên lựa chọn cấu trúc bằng của mình.

Việc làm liên quan đến kinh doanh hoặc quản lý bao gồm:

 • Doanh nhân tạo ra những ý tưởng kinh doanh và thương mại hóa các ý tưởng này thành sản phẩm hoặc dịch vụ mới.
  Doanh nhân
 • Cố vấn nhân sự chịu trách nhiệm về cán bộ và nhân viên các vấn đề trong một tổ chức.
  Cố vấn nhân sự
 • Chuyên viên phân tích chính sách thu thập và phân tích thông tin để giúp lập kế hoạch, phát triển, giải thích và xem xét lại các chính sách của chính phủ hoặc của ngành.
  Chuyên viên phân tích chính sách
 • Tư vấn viên quan hệ công chúng lập kế hoạch và phát triển thông tin để quảng bá danh tiếng của một tổ chức.
  Tư vấn viên quan hệ công chúng
 • Quản lý dự án quản lý các khía cạnh chiến lược, tài chính, vận hành và công nghệ của dự án.
  Quản lý dự án

You may be interested in

Hãy bắt đầu hành trình học tập của bạn ngay hôm nay
Bắt đầu

Hear from international students and graduates

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close