We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Gặp gỡ Jeffery Garae, nghiên cứu sinh Tiến sĩ đến từ Vanuatu

Mức học phí cho bậc Tiến sĩ là một lợi thế cho sinh viên Vanuatu

Jeffery Garae - Master of Cyber Security student

Với Jeffery Garae, lý do quan trọng nhất để đến du học ở New Zealand là việc sinh viên quốc tế bậc Tiến sĩ chỉ trả mức phí bằng với sinh viên bản địa.

"Tôi đang định theo học Thạc sĩ tại New Zealand và khi đọc về mức phí
bậc Tiến sĩ ở đây tôi nghĩ:'Hay quá, đây quả là một lợi ích tuyệt vời,'"Jeffery Garae, đến từ Vanuatu nói.

 "Không ai có thể từ chối học tập tại 
New Zealand. Vì đó là một nơi thật tuyệt 
và con người nơi đây rất thân thiện"

Jeffery là sinh viên đầu tiên theo học Thạc sĩ ngành An ninh mạng tại trường Đại học Waikato và hiện anh đang theo học bậc Tiến sĩ .

Jeffery được một công ty kỹ thuật tại Auckland nhận vào thực tập có trả lương, anh tin tưởng rằng học tập ở New Zealand sẽ là một lợi thế khi anh thực sực bắt đầu "săn" việc làm.

"Ngay cả các tập đoàn lớn như Google cũng tìm đến New Zealand để chiêu mộ các sinh viên đã tốt nghiệp ngành Khoa học công nghệ thông tin. Sau khi tốt nghiệp tại Đại học Waikato, chúng tôi sẽ có nhiều cơ hội tốt bởi những nghiên cứu của chúng tôi đóng góp rất nhiều vào ngành công nghệ thông tin, cũng như sự kết nối chặt chẽ của trường Đại học Waikato trong ngành này"

Jeffery Garae, 
Vanuatu

Nghiên cứu sinh Tiến sĩ ngành Khoa học Máy tính, chuyên ngành An ninh mạng, Đại học Waikato

Hãy khởi động con đường học vấn của bạn ngay hôm nay!
Bắt đầu!

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close