We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Nursing and caring

Cân bằng giữa
học tập và cuộc sống

Trong thời gian theo học ngành nghiên cứu về Nghiện, Chất có cồn và Ma tuý tại trường WelTec (Wellington), Jamie Ybañez đã cân bằng việc học của mình thông qua việc làm thêm tại một viện dưỡng lão.

Với kinh nghiệm làm y tá khi còn ở Philippines, Jamie xin làm trợ lý chăm sóc sức khỏe tại viện dưỡng lão với 3 ca trực mỗi tuần.

Cô nói công việc đã giúp cô rèn luyện tính kiên nhẫn và hiểu rõ hơn về môi trường làm việc ở New Zealand.

as you study voluntary jobs jamie testimony

Mặc dù tôi thành thạo tiếng Anh, nhưng tôi cũng học được nhiều từ vựng mới từ những người lớn tuổi tại đây. Tôi cũng học thêm về văn hóa của họ.

Jamie dự định sẽ dành toàn bộ kỳ hè của mình để làm việc toàn thời gian tại đây. Sau đó, cô sẽ nộp đơn xin visa mở để làm việc 12 tháng sau khi tốt nghiệp.

Jamie YbañezĐến từ Phillippines, sinh viên ngành nghiên cứu về Nghiện, Chất có cồn và Ma tuý tại trường WelTec

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close