We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

New Pathway Student Visa

Thử nghiệm visa sinh viên mới giúp giảm giấy tờ, giảm phiền phức

Nếu bạn học ở New Zealand nhiều hơn một kỳ, thì thử nghiệm thị thực sinh viên kiểu mới nghĩa là tất cả những gì bạn cần là một thị thực...

Thử nghiệm cho phép sinh viên chỉ cần xin một thị thực duy nhất cho ba chương trình học liên tục, trong thời gian lên đến 5 năm, với một hoặc nhiều cơ sở giáo dục 
chất lượng của New Zealand.

Ví dụ, nếu bạn tham gia khóa học Tiếng Anh, rồi chuyển tiếp sang chương trình cơ bản một năm, sau đó học khóa học lấy bằng, thì cả ba khóa học này đều đã được đi kèm trong cùng một thị thực. Hoặc nếu bạn đang học cấp hai ở New Zealand, bạn có thể xin một thị thực cho toàn bộ thời gian học chứ không phải xin lại thị thực cho mỗi năm học.

Những lợi ích của thị thực này là gì?

1. Bạn chỉ phải xin thị thực một lần

  Một thị thực có thể dùng cho lên tới ba khóa học, tối đa thời gian 5 năm.

  2. Bạn sẽ có trải nghiệm học tập liên tục, không bị gián đoạn

   Việc học của bạn sẽ được lên kế hoạch ngay từ khi bắt đầu, vì vậy quá trình 
   chuyển đổi giữa các khóa học (và các cơ sở giáo dục) nhanh chóng và thuận tiện hơn - 
   cho phép bạn tập trung vào việc học của mình.  

   3. Cơ sở giáo dục sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình học

    Các cơ sở giáo dục mà bạn tham gia học tập phải cam kết hỗ trợ bạn trong suốt 
    quá trình học. Nếu định hướng học tập của bạn liên quan đến nhiều hơn một cơ sở 
    giáo dục, thì các cơ sở này phải có bản thỏa thuận chính thức để quản lý việc chăm sóc và học tập của bạn khi bạn ở New Zealand. 

    4. Bạn có thể làm việc khi đang đi học

     Một số khóa học cho phép bạn làm việc lên đến 20 giờ mỗi tuần và làm việc toàn bộ thời gian trong kỳ nghỉ và/hoặc trong thời gian nghỉ hè. Bạn có thể tìm hiểu thêm các tiêu chí về quyền làm việc ở đây. 

     Nếu khóa học đầu tiên của bạn đủ tiêu chuẩn cho phép bạn làm việc, thì bạn sẽ được cho phép làm việc trong thời hạn thị thực còn giá trị. Nếu chỉ có chương trình học 
     thứ hai hoặc tiếp theo của bạn mới cho phép bạn làm việc, thì bạn sẽ cần xin tại Cơ quan nhập cảnh New Zeland để có được các thay đổi điều kiện trước khi bắt đầu làm việc. 

     Thử nghiệm thị thực sinh viên kiểu mới bắt đầu từ tháng 12 năm 2015 và sẽ tiếp tục cho đến tháng 6 năm 2018. 

     Hãy truy cập trang web của Cơ quan nhập cảnh New Zealand để tìm hiểu thêm. 

     Immigration Logo BLK SIL 2 0

     By Cơ quan nhập cảnh New Zealand

     Updated 4 years ago

     Cơ quan nhập cảnh New Zealand cung cấp thông tin về yêu cầu thị thực và cách xin thị thực cho mục đích học tập.

     *Views expressed are the blogger's own
     Share this article

     Keep in touch. Don't miss out on the latest posts.

     Subscribe to Blog

     Stay in touch

     For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

     Please complete all of the fields below.

     Please enter a valid email address.

     Please enter a first name.

     Please enter a last name.

     Please select a country.

     Please select a valid date (MM/YYYY).

     I consent to Immigration New Zealand disclosing to Education New Zealand the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

     You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

     Thanks for subscribing

     Close
     Tohu icon

     Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

     Learn More