We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

  • Courses
  • Institutions/schools
  • Scholarships
  • ENZ Recognised Agencies

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

Chào mừng bạn đến trang web chính thức về Du học New Zealand

Trang web chính thức của chính phủ đưa đến bạn những lời khuyên khi du học tại New Zealand. Hãy bắt đầu với việc tìm kiếm các khóa học, bằng cấp, cơ sở đào tạo và các loại học bổng.

Our mission is to support you every step of the way

Study Abroad - Get Your Education in New Zealand

Câu chuyện đời thực

Tìm hiểu các chương trình học, cơ sở đào tạo và học bổng giúp bạn xây dựng sự nghiệp tương lai cho bản thân. Lắng nghe chia sẻ từ các bạn sinh viên và khám phá cuộc sống, công việc và học tập tại New Zealand. Tìm thông tin dành cho phụ huynh, lắng nghe chia sẻ từ những sinh viên đã tốt nghiệp và tạo dựng sự nghiệp thành công trên toàn thế giới.

CẬP NHẬT THÔNG TIN QUA MẠNG XÃ HỘI

Tìm hiểu trên các trang mạng xã hội của chúng tôi. Nếu bạn muốn tham gia, đừng quên gắn thẻ bài viết của các bạn trên trang #StudyinginNZ để chúng tôi có thể tìm ra bài của bạn.

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close