We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

Share

พร้อมสำหรับความสำเร็จในอาชีพของคุณ

การศึกษาในนิวซีแลนด์จะทำให้คุณได้รับคุณวุฒิและทักษะที่เป็นเลิศสำหรับการประกอบอาชีพ
ทุกแห่งในโลก

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่การศึกษาของนิวซีแลนด์ทำให้คุณประสบความสำเร็จ

work ready a world class 1

นายจ้างทั่วโลกพร้อมต้อนรับผู้จบการศึกษาจากระบบการศึกษาของเราเนื่องจากคุณสมบัติด้านการศึกษาที่โดดเด่น พร้อมด้วยทักษะในการปฏิบัติงาน และความสามารถในการคิดเชิงวิเคราะห์และสร้างสรรค์

นับตั้งแต่สำเร็จการศึกษา บัณฑิตของเรามีความพร้อมที่จะทำงานในตลาดงานทั่วโลก

work ready a world class 2

ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์กำกับควบคุมโดยรัฐบาล และมีระบบการรับประกันคุณภาพที่เข้มงวด

คุณมั่นใจได้ว่าจะได้รับการศึกษาคุณภาพสูงที่จะเพิ่มโอกาสได้ทำงานในตลาดงานระดับโลก

ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของนิวซีแลนด์ได้รับการยอมรับในระดับสากล มหาวิทยาลัยทั้งแปดแห่งของนิวซีแลนด์ติดอันดับสามเปอร์เซ็นต์มหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกตามการจัดอันดับของ QS World University Rankings ปี 2016 เราเป็นเพียงประเทศเดียวในโลกที่มีมหาวิทยาลัยทุกแห่งติดอันดับ 500 อันดับแรกของโลก

มหาวิทยาลัยทั้งหมดของเราติดอันดับท็อป 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำอย่างน้อยหนึ่งสาขาวิชา ติดอันดับท็อปมหาวิทยาลัยชั้นนำ 50 แห่งของโลกใน 20 สาขาวิชา และท็อป 100 แห่งของโลกใน 54 สาขาวิชา

จากการจัดอันดับของ Times Higher Education World University Rankings มหาวิทยาลัยห้าแห่งของนิวซีแลนด์ได้รับการจัดอันดับให้อยู่ในท็อปมหาวิทยาลัยชั้นนำ 400 แห่ง

international rankings

คุณวุฒิการศึกษาของนิวซีแลนด์มีคุณค่าที่จะทำให้คุณได้เริ่มงานในตลาดงานระดับสากล

นิวซีแลนด์เป็นสมาชิกของ Lisbon Recognition Convention ซึ่ง
หมายถึงใบรับรอง ประกาศนียบัตร และวุฒิการศึกษาของเรานั้นได้รับการยอมรับในกลุ่มประเทศที่เข้าร่วม 50 ประเทศ ซึ่งรวมถึงสหรัฐอเมริกา,
สหราชอาณาจักร, ฝรั่งเศส, เยอรมนี, อิตาลีและออสเตรเลีย ปริญญาตรี
เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากนายจ้างในตลาดงาน และในการ
สมัครเรียนหลักสูตรบัณฑิตศึกษา

global qualifications

วิธีการสอนรวมทั้งการฝึกปฏิบัติและวิธีเรียนรู้ที่มีประโยชน์ของนิวซีแลนด์ทำให้บัณฑิตที่จบออกไปมีทักษะในการทำงาน — ได้รับการประเมินคุณลักษณะที่ดีในหลากหลายด้านของงานและอาชีพจากนายจ้าง

ทักษะที่อบรมได้จากนิวซีแลนด์เหล่านี้ประกอบด้วยการปรับเปลี่ยนยืดหยุ่น ความคิดสร้างสรรค์ การทำงานเป็นทีม การแก้ปัญหา
การตัดสินใจ ความเป็นผู้นำ ทักษะการจัดการองค์กร และทัศนคติผลักดัน
ตนเองแบบ ‘ฉัน
ทำได้’ นอกจากนี้ นักศึกษาที่จบออกไปยังจะมีความ
สามารถด้านภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน และเรียนรู้การ
ใช้ชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมการทำงานของตะวันตกที่มีความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรม

050 Studyinnewzealand Universities

ฟังคำบอกเล่าของเหล่าผู้สำเร็จการศึกษา

tan sri

การเข้าศึกษาของ Tan Sri Halim Saad ที่ Victoria University ในนิวซีแลนด์ได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขา ทำให้เขาได้เริ่มต้นเส้นทางสู่การเป็นผู้นำทางธุรกิจที่มีอิทธิพลมากที่สุดรายหนึ่งของมาเลเซีย

"หากคุณกำลังจะเลือกสถานที่เรียน ผมขอบอกว่านิวซีแลนด์
จะเป็นที่ที่ให้การศึกษาที่ดีแก่คุณ ค่าใช้จ่ายไม่แพงมาก
มีไลฟ์สไตล์ที่ดี ผู้คนเป็นมิตร คุณจะชอบที่นี่"

Tan Sri Halim Saad | ผู้นำทางธุรกิจ
Ritika

Ritika Bhargava ได้เริ่มเครือข่ายคลินิกกายภาพบำบัดภายในสามปีของการศึกษากายภาพบำบัดที่ AUT ในนิวซีแลนด์ Ritika จากอินเดียได้รับรางวัลแห่งปี Young Entrepreneur

"เมื่อคุณสำเร็จการศึกษา คุณจะพร้อมทำงาน คุณวุฒิของคุณจะได้รับการยอมรับทั่วโลก ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างมหาศาล"

Ritika Bhargava | นักกายภาพบำบัด
chonlada3

Chonlada Damrongkitkanwong (Jane) and her sister Thamowan Temsawat (Bam)

Chonlada Damrongkitkanwong

ชลดา ดำรงกิจการวงศ์ (เจน) จากประเทศไทย พบว่าประสบการณ์จากการศึกษาในนิวซีแลนด์นั้นมีค่าอย่างมากซึ่งคุณชลดาต้องการให้
น้องสาวได้รับประสบการณ์เช่นเดียวกันนี้ด้วย

ธมลวรรณ เต็มสวัสดิ์ (แบม) อายุ 14 ปี ได้รับทุนการศึกษาให้เข้าเรียนที่โรงเรียนในลอนดอน แต่เจนได้ชักชวนให้
คุณพ่อคุณแม่ส่งแบมไปอยู่กับเธอซึ่งพักอยู่กับครอบครัวอุปถัมภ์และ
เข้าเรียนที่โรงเรียนมัธยม Southland Girls ใน Invercargill

ฉันแนะนำให้แบมเรียนที่นิวซีแลนด์เพราะที่นี่ปลอดภัย และเพราะฉันรู้ว่าแบมจะ
ต้องทำได้ดีที่นี่

การใช้ชีวิตอย่างผ่อนคลายใน Invercargill ทำให้เจนมีเวลาที่จะพัฒนาสิ่งที่สนใจใหม่ๆ รวมถึงการเล่นสโนว์บอร์ดและทำขนมอบ คุณแม่ Carolyn Davies ที่บ้านบอกว่าเธอรู้สึกว่าเจนเป็น “ลูกสาวคนไทย” ของเธอ

หลังจากเรียนที่ Invercargill ได้สามปี เจนได้เรียนที่ Victoria University ในเวลลิงตันก่อนจะจบปริญญาโทธุรกิจระหว่างประเทศที่บอสตัน เซี่ยงไฮ้ และลอนดอน

ด้วยวัย 24 ปี เจนได้รับการตอบรับให้เข้าร่วมโครงการผู้ฝึกหัดการบริหารจัดการที่บริษัทยูนิลิเวอร์ ในกรุงเทพฯ เจนอายุน้อยกว่าผู้สมัครคนอื่นๆ อีกหลายคน และการมีทักษะและความพร้อมในการใช้ภาษาอังกฤษที่เธอได้รับจากการเรียนในนิวซีแลนด์ช่วยให้เธอชนะเลิศในโครงการอันทรงเกียรติ

เจนทำงานที่ยูนิลิเวอร์ได้สองปีก็ลาออกไปทำธุรกิจนำเข้า/ส่งออกของเธอเองที่ภูเก็ต

การเรียนที่นิวซีแลนด์ช่วยสอนให้ฉัน
คิดต่างไปจากเดิม นั่นคือการคิดนอกกรอบ คุณจะได้สำรวจความคิดของคุณและ
คิดอย่างสร้างสรรค์

Chonlada Damrongkitkanwong

ผู้ประกอบการ

wu hongbo2

ก่อนหน้านี้ Wu Hongbo เคยรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำฟิลิปปินส์

Wu Hongbo

รองเลขาธิการสหประชาชาติ

Wu Hongbo, รองเลขาธิการสหประชาชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมได้กล่าวว่าประสบการณ์จากการเรียนที่นิวซีแลนด์มีประโยชน์ต่อการทำงานของเขา

ช่วงเวลาที่ดีของผมในนิวซีแลนด์มีความสำคัญต่ออาชีพของผมมาก ถ้าผมไม่ได้เข้ารับการฝึกหัดขั้นสูงและมีประสบการณ์ที่ครอบคลุมตลอดสองปีในประเทศที่สวยงามแห่งนี้ ผมคงไม่ได้
เป็นอย่างที่เป็นอยู่ทุกวันนี้

ก่อนหน้านี้ Wu Hongbo เคยรับตำแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำฟิลิปปินส์

เขากล่าวว่า "นักเรียนที่จีนนั้นมีคนสอนและแนะนำทุกขั้นตอนในขณะที่
นักเรียนในนิวซีแลนด์มีอิสระในการตัดสินใจมาก
ว่าว่าเมื่อไรจะเรียนและเรียนอย่างไร”

Wu Hongbo จบปริญญาเอกจาก English Language Institute ที่ Victoria University ในเวลลิงตัน เขากล่าวว่าช่วงเวลาที่อยู่ที่นิวซีแลนด์ไม่เพียงทำให้ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเขาดีขึ้นเท่านั้นแต่ยังช่วยเพิ่มพูนวิสัยทัศน์ ความรู้ และ
ความสามารถอีกด้วย

“ผมอยากจะบอกกับคนที่คิดจะเลือกประเทศนิวซีแลนด์ว่านิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ดีมากที่คุณจะมาเรียนหนังสือ การได้รู้จักผู้คนที่เป็นมิตรในประเทศที่สวยงามนั้นเป็นประสบการณ์ที่ไม่อาจลืมได้เลยตลอดชีวิต

“ไปนิวซีแลนด์ แล้วคุณจะไม่เสียดายที่ตัดสินใจ!”

Wu Hongbo

รองเลขาธิการสหประชาชาติ

การทำงานในนิวซีแลนด์หลังจบการศึกษา

หลังจากที่คุณเรียนจบที่นิวซีแลนด์ คุณสามารถอยู่ต่อและทำงานได้

ช่วงเวลาหางาน

คุณสามารถขอวีซ่าทำงานต่อ
หลังเรียนจบเป็นเวลา 12 เดือนเพื่อ
หางานทำได้

เมื่อคุณได้งานทำแล้ว

คุณสามารถขอวีซ่าทำงานหลังเรียนจบเป็นเวลาอีก 2 ปีได้

การเรียนในสาขาซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดงาน

ค้นหาสถาบันการศึกษาที่สอนด้านธุรกิจและการเงิน

หากคุณมีคุณวุฒิในสาขาที่ได้รับการพิจารณาว่าเป็นที่ต้องการในนิวซีแลนด์ การจะได้วีซ่าทำงานหรือวีซ่า residence ในอนาคตจะง่ายขึ้น

งานบริการ การขายปลีก เกษตรกรรม และการท่องเที่ยว คืองานหลักที่มักมีงานนอกเวลาให้ทำในนิวซีแลนด์ เว็บไซต์เหล่านี้อาจช่วยคุณหางานได้

คุณอาจสนใจ

พร้อมสำหรับการเริ่มต้นหรือยัง
เริ่ม

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our email communication policy.

Thanks for subscribing

Close