We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

ลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อของเราที่ประเทศไทย! 

Share

เรียนวิชาเทคโนโลยี
และพัฒนาไอเดีย
สร้างสรรค์โลก

ตอบโจทย์การใช้ชีวิตแห่งโลกปัจจุบัน พร้อมรังสรรค์นวัตกรรมแห่งอนาคต

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

เหตุใดจึงเรียนเทคโนโลยีในนิวซีแลนด์

นิวซีแลนด์ช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับอนาคตของคุณในภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เฟื่องฟูด้วยการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ สิ่งอำนวยความสะดวก และอุปกรณ์ที่ทันสมัย และคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก

ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศจะมอบประสบการณ์การเรียน
การสอนที่มีการปฏิบัติจริงและนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ตั้งแต่การผลิต
หุ่นยนต์ไปจนถึงการออกแบบระบบซอฟต์แวร์ คุณจะได้พัฒนาทักษะ
การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และการทำงานเป็นทีมร่วมกับ
นักศึกษาอื่นๆ และอุตสาหกรรมในการแก้ปัญหาที่ท้าทาย


education 4

ความสมดุลระหว่างการทำงานและการใช้ชีวิตในนิวซีแลนด์ทำให้คุณมีเวลาในการเดินทางและสำรวจ สภาพแวดล้อม ทางธรรมชาติของเรา ซึ่งมีตั้งแต่ชายหาดที่สวยงามไปจนถึงภูเขาที่น่าตื่นตาตื่นใจในภาพยนตร์เรื่อง Lord of the Rings เรามีมาตรฐานชีวิตความเป็นอยู่ที่สูงและพื้นที่เปิดโล่งจำนวนมาก

คุณจะได้รับการต้อนรับสู่สังคมที่เป็นมิตร ใจกว้าง และมีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม ซึ่งคุณสามารถศึกษาได้อย่างปลอดภัย
ประเทศ นิวซีแลนด์ถูกจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุดอันดับสอง
ของโลก


lifestyle 3

การทำงานระหว่างเรียนเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์การทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ และช่วยเรื่องการเงินในขณะที่คุณกำลังศึกษาใน
ต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานในประเทศนิวซีแลนด์ได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษาของแต่ละบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกซึ่งอยู่ระหว่างการทำวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดระยะเวลาการศึกษา

คุณสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียนที่เว็บไซต์ NauMai NZ website

work 4

นักศึกษาต่างชาติสาขาเทคโนโลยีที่ศึกษาต่อในประเทศนิวซีแลนด์ จะได้
รับคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก และทักษะความสามารถขั้นสูงที่นำ
มาใช้ประโยชน์ได้ เช่น การคิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ความ
ยืดหยุ่น การทำงานเป็นทีม การบริหารเวลา และทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์

นอกจากนี้ นักศึกษายังจะได้รับความสามารถด้าน  ภาษาอังกฤษ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน การเรียนรู้การใช้ชีวิตที่ดีในสภาพแวดล้อมการทำงานของตะวันตกที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภาคอุตสาหกรรมเทคโนโลยีมีความเชี่ยวชาญหลากหลายสาขา และความต้องการผู้สำเร็จการศึกษาด้านเทคโนโลยีของโลกก็ยังคงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

career 4

เสียงจากจากนักเรียนและผู้จบการศึกษาด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

หลักสูตรการเรียนเทคโนโลยีของนิวซีแลนด์เปิดสอนในหลายวิชา เช่น การออกแบบนิเทศศิลป์ เทคโนโลยีดิจิตอล อิเล็กทรอนิกส์ เทคโนโลยีการอาหาร วิศวกรรม และเทคโนโลยีชีวภาพ

อาชีพที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีได้แก่

 • นักพัฒนาซอฟต์แวร์เขียน ทดสอบ พัฒนา และบำรุงรักษาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีความซับซ้อน
  นักพัฒนาซอฟต์แวร์
 • วิศวกรและช่างเทคนิคอิเล็กทรอนิกส์ออกแบบ พัฒนา และดูแลการผลิตอุปกรณ์และระบบอิเล็กทรอนิกส์
  วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์
 • เทคโนโลยีการอาหารสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีนวัตกรรมใหม่ๆ และพัฒนาวิธีการผลิตผลิตภัณฑ์เหล่านั้นที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น
  นักเทคโนโลยีการอาหาร
 • ผู้ตรวจสอบจำนวนตรวจสอบค่าใช้จ่ายในการสร้างโครงการและตรวจสอบว่าจะเสร็จสมบูรณ์ในเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้
  ผู้สำรวจรังวัด
 • นักพัฒนาเว็บพัฒนา ปรับปรุง และรักษาเว็บไซต์ และบูรณาการร่วมกับซอฟต์แวร์และฐานข้อมูล
  นักพัฒนาเว็บไซต์

You may be interested in

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close