We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Share

พัฒนาอาชีพของคุณในอุตสาหกรรมระดับโลกที่กำลังเฟื่องฟู

เรียนรู้ด้านอาหารและการให้บริการในนิวซีแลนด์ ช่วยให้คุณพร้อม
สำหรับโอกาสในการทำงานที่หลากหลายกับหนึ่งในอุตสาหกรรมที่ใหญ่
ที่สุดในโลก

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

ทำไมคนถึงเลือกเรียนด้านอาหารและการให้บริการในนิวซีแลนด์

ทำความฝันของคุณที่อยากทำงานในโรงแรม รีสอร์ท ร้านอาหาร หรือคาเฟ่ให้กลายเป็นความจริง สร้างทักษะการทำงาน ใช้ชีวิตจริงพร้อมประสบการณ์ในอุตสาหกรรมนั้นๆ และความรู้ที่จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในภาคอาหารและการให้บริการ

เรียนรู้จากครูผู้มากด้วยประสบการณ์ที่กว้างขวางในวงการอุตสาหกรรม พร้อมสัมผัสสภาพแวดล้อมการฝึกอบรมอย่างแท้จริง เช่น บาร์ คาเฟ่ และคาเฟ่ที่บริหารโดยนักเรียน มีโอกาสมากมายให้คุณได้พัฒนาคุณวุฒิและทักษะของคุณ

high quality education

ในฐานะประเทศที่ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่สงบสุขที่สุด และมีอัตราการคอร์รัปชันน้อยที่สุดในโลก นิวซีแลนด์มีวิถีชีวิตอันเรียบง่ายและผ่อนคลายที่ช่วยให้คุณสร้างสมดุลระหว่างการเรียนและได้ใช้เวลาไปกับบรรยากาศที่ดีงามในเรื่องอาหารและการให้บริการของประเทศนี้

วัฒนธรรมอาหารของนิวซีแลนด์มุ่งเน้นการใช้วัตถุดิบอันสดใหม่จากธรรมชาติผสมผสานกับรสชาติอาหารจากทั่วโลกให้เข้ากันได้อย่าง
ยอดเยี่ยม การท่องเที่ยวและการให้บริการของเรายังดึงศักยภาพของธรรมชาติบริสุทธิ์ บรรยากาศเมืองสมัยใหม่อันแสนคึกคัก และผู้คนที่
เป็นมิตรของนิวซีแลนด์ออกมาได้เป็นอย่างดี

inspiring lifestyle

การทำงานในขณะที่เรียนไปด้วยอาจเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์และช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายในขณะที่คุณกำลังศึกษาในต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมของการศึกษาของแต่ละบุคคล นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทและอยู่ในระหว่างการทำวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดการศึกษา

คุณสามารถศึกษาได้สูงสุดสามโปรแกรมติดต่อกันในระยะเวลาห้าปีด้วยวีซ่านักเรียน Pathway เพียงเล่มเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานขณะเรียนไปด้วยที่เว็บไซต์ NauMai NZ website

work while you study

การศึกษาอาหารและการให้บริการในนิวซีแลนด์ มอบคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกและทักษะที่คล่องตัวในระดับสูง ที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อประสบความสำเร็จในอุตสาหกรรมที่ใหญ่ที่สุดในโลก

การเข้าทำงานในอุตสาหกรรมนี้จะมอบเครือข่ายอุตสาหกรรมอันมีค่า
ให้คุณ และคุณจะได้สร้างทักษะความสามารถ เช่น ความเชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ความตรงต่อเวลา ความมั่นใจในตัวเอง ทักษะการนำเสนอ ทักษะการสื่อและการทำงานร่วมกับผู้อื่น

มาเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมที่กำลังเติบโตนี้ - ภาคการท่องเที่ยวและการให้บริการเป็นอุตสาหกรรมที่สร้างรายได้ส่งออกมากเป็นอันดับ 2 ของนิวซีแลนด์ และงานด้านอาหารและการให้บริหารบางสาขาก็กำลังขาดแคลนบุคลากรด้วย

Launch Your Career

ฟังเรื่องราวจากนักศึกษาและผู้สำเร็จการศึกษาด้านอาหารและ
การให้บริการ

เรียนหลักสูตร Pathway

นิวซีแลนด์มีหลักสูตรอาหารและการให้บริการที่หลากหลาย ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตร (Certificate) และอนุปริญญา (Diplomas) ไปจนถึงระดับปริญญาบัตร (Degree) ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นของเรา มอบโอกาสเสริมสร้างคุณวุฒิและทักษะให้กับคุณ

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม -
ภาคเรียนที่ 1
หลักสูตรประกาศนียบัตรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มของนิวซีแลนด์ สร้างทักษะการบริการลูกค้าที่คุณต้องใช้ในโรงแรม คาเฟ่ และบาร์ให้กับคุณ
หลักสูตรอนุปริญญาด้านการบริหารงานบริการของนิวซีแลนด์
หลักสูตรอนุปริญญาด้านการบริหารงานบริการของนิวซีแลนด์
สร้างทักษะและความรู้ที่จำเป็นในตำแหน่งงานด้านการกำกับดูแล
และการจัดการ
หลักสูตรอนุปริญญาด้านการประกอบอาหารของนิวซีแลนด์
หลักสูตรอนุปริญญาด้านการประกอบอาหารของนิวซีแลนด์คือ
ตั๋วผ่านทางไปสู่การเป็นเชฟมืออาชีพและการบริหารร้านอาหาร
ของคุณ
หลักสูตรปริญญาตรีด้านการบริหารงานบริการนานาชาติ
หลักสูตรปริญญาตรีด้านการบริหารงานบริการนานาชาติคือ
ใบเบิกทางสู่โลกของงานบริการในฐานะผู้จัดการและนักวางแผนกลยุทธ์
หลักสูตรปริญญาตรีด้านศิลปะการปรุงอาหาร
หลักสูตรปริญญาตรีด้านศิลปะการประกอบอาหารเป็นวุฒิการศึกษาด้านการปรุงอาหารขั้นสูงที่เตรียมความพร้อมให้คุณสำหรับอาชีพ
ที่หลากหลาย ตั้งแต่เชฟไปจนถึงผู้ประกอบการ
หลักสูตรอนุปริญญาโทด้านการบริหาร
งานบริการ
หากคุณมีวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีอยู่แล้ว หลักสูตรปริญญาโท ด้านการบริหารงานบริการจะช่วยให้คุณสร้างทักษะและเข้าถึงศักยภาพด้านการจัดการได้
หลักสูตรปริญญาโทด้านวิทยาการทำอาหาร -
18 เดือน
หลักสูตรปริญญาด้านวิทยาการทำอาหารจะพาคุณไปเรียนรู้ประวัติศาสตร์เชิงลึก วัฒนธรรม และวิทยาศาสตร์ของอาหาร

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

ตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและการให้บริการ ได้แก่:

 • ผู้จัดการโรงแรมมีหน้าที่ดูแลดำเนินงานของโรงแรม ตั้งแต่บริหารงบประมาณและการตลาดไปจนถึงการจ้างพนักงานและการดูแลความสะอาด
  ผู้จัดการโรงแรม
 • ผู้จัดการร้านอาหารมีหน้าที่ดูแลร้านอาหารให้สามารถทำงานได้อย่างราบรื่นและมั่นใจว่าลูกค้าพอใจกับอาหารและการบริการ
  ผู้จัดการร้านอาหาร
 • ผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่มมักทำงานในโรงแรม ร้านอาหาร หรือบริษัทจัดเลี้ยงต่างๆ และมีหน้าที่จัดการงบประมาณ บริหารพนักงาน และวางแผนเมนู
  ผู้จัดการด้านอาหารและเครื่องดื่ม
 • เชฟมีหน้าที่เตรียมอาหาร จัดการร้านอาหารเชิงพาณิชย์ และดูแลพนักงานในครัว
  เชฟ
 • นักจัดอีเวนท์พัฒนาทักษะในการจัดงานประชุม การประชาสัมพันธ์ การตลาด และการจัดการด้านการเงิน
  นักจัดอีเวนท์

คุณอาจสนใจ

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

this includes the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More