We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Share

ใช้ประโยชน์จากความคิด
สร้างสรรค์ในการออกแบบ
ของคุณ

การศึกษาหลักสูตรแฟชั่นหรือการออกแบบในนิวซีแลนด์จะช่วยให้คุณสามารถใช้ประโยชน์จากความคิดสร้างสรรค์ของคุณ ได้ลองเสี่ยงทำอะไรใหม่ๆ เพื่อสร้างสรรค์ผลงาน

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

Find a course

All levels of study

Looking for schools? Click here

ทำไมจึงต้องเรียนแฟชั่นหรือการออกแบบในนิวซีแลนด์

ในปี 2015 นิวซีแลนด์มีมหาวิทยาลัยสามแห่งที่ติดอันดับการจัดอันดับ 100 มหาวิทยาลัยชั้นนำของ QS World University Rankings ในด้านศิลปะและการออกแบบ ระบบการศึกษาของนิวซีแลนด์จะช่วยให้คุณก้าวนำคนอื่นๆ ในโลกแห่งการออกแบบที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็วและเต็มไปด้วยการแข่งขัน

ไม่ว่าคุณกำลังศึกษาด้านการออกแบบแฟชั่น การออกแบบกราฟฟิก การออกแบบในงานอุตสาหกรรม หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง คุณจะได้รับการส่งเสริมให้มีความคิดริเริ่มทำสิ่งใหม่ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ และกล้าที่จะท้าทายหลักการออกแบบแบบดั้งเดิม คุณจะขยายขอบเขตความรู้ของคุณให้กว้างขึ้นด้วยการฝึกงาน การแข่งขัน และการจัดแสดงผลงาน และเรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริงเกี่ยวกับการใช้วัสดุ กระบวนการ
และเทคโนโลยีต่างๆ

703476 5079 SLEC 7116

เมื่อคุณเดินทางมาศึกษาหลักสูตรแฟชั่นหรือการออกแบบที่นิวซีแลนด์ เตรียมรับมือกับการเรียนอย่างหนักและสนุกกับการใช้ชีวิตอย่างเต็มที่เอาไว้ได้เลย คุณจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ชุมชนการออกแบบที่มีสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นและประสบความสำเร็จเป็นอย่างสูง ซึ่งมีส่วนสำคัญต่อธุรกิจการออกแบบที่ประสบความสำเร็จในระดับนานาชาติของเรา

ในช่วงเวลาที่ว่างเว้นจากการเรียน คุณจะได้ตื่นตะลึงกับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติอันน่าอัศจรรย์ของประเทศที่สงบที่สุดและมีการคอร์รัปชั่นน้อยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก ป่าไม้ของนิวซีแลนด์คือสถานที่แห่งการผจญภัยอันน่าตื่นเต้น และยังมีเมืองที่มีชีวิตชีวาและความสนุกสนานซึ่งเต็มไปด้วยพลังและความคิดสร้างสรรค์คุณจะมีทั้งอิสรภาพในการสร้างสรรค์และอิสรภาพในการท่องเที่ยว

inspiring lifestyle

การทำงานในขณะที่เรียนไปด้วยอาจเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์และช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายในขณะที่คุณกำลังศึกษาในต่างประเทศ

ผู้ถือวีซ่านักเรียนอาจทำงานได้สูงสุดถึง 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ และทำงานแบบเต็มเวลาในช่วงวันหยุด ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษา นักศึกษาระดับปริญญาเอกหรือปริญญาโทแบบวิจัยสามารถทำงานเต็มเวลาได้ตลอดการศึกษา

คุณสามารถศึกษาได้สูงสุดสามโปรแกรมติดต่อกันในระยะเวลาห้าปีด้วยวีซ่านักเรียน Pathway เพียงเล่มเดียว

ดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานขณะเรียนไปด้วยที่เว็บไซต์ NauMai NZ website

work while you study

การเรียนแฟชั่นหรือการออกแบบที่นิวซีแลนด์จะทำให้คุณได้รับคุณวุฒิที่ได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ ประสบการณ์การปฏิบัติจริง และทักษะของอุตสาหกรรมโดยเฉพาะที่คุณจำเป็นต้องใช้เพื่อให้อาชีพการงานของคุณในธุรกิจการออกแบบก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคง

คุณจะได้เรียนในกลุ่มเล็กๆ กับผู้สอนที่เชี่ยวชาญเพื่อสั่งสมประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติโดยการทำงานเป็นทีมและส่งงานให้ทันตามกำหนด การจัดแสดงผลงานของคุณในงานแสดง งานนิทรรศการ ซึ่งการจัดแสดงผลงานจะช่วยคุณสร้างเครือข่ายกับผู้นำในอุตสาหกรรมการออกแบบ

สั่งสมทักษะความสามารถที่จะช่วยให้คุณก้าวนำหน้าคนอื่นๆในตลาด
งาน รวมทั้งความเชี่ยวชาญในภาษาอังกฤษ ความตรงต่อเวลา ความมั่น
ใจในตัวเอง ทักษะการนำเสนอ การแก้ไขปัญหา ความเป็นผู้นำ และการ
สื่อสาร

Launch Your Career

ฟังความคิดเห็นจากนักศึกษาและผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากหลักสูตรแฟชั่นและการออกแบบนานาชาติ

เรียนหลักสูตรเตรียมความพร้อม Pathway

ระบบการศึกษาที่ยืดหยุ่นของนิวซีแลนด์เปิดโอกาสให้คุณได้เลือกเรียนตั้งแต่คุณวุฒิระดับบัณฑิตวิชาชีพด้านการออกแบบศึกษาไปจนถึง
ระดับปริญญาตรี ซึ่งออกแบบมาให้ผู้เรียนมีทักษะในการออกแบบที่ช่วยเติมเต็มให้กับอาชีพต่างๆ ที่หลากหลาย

ระดับปริญญาตรี​​

ระดับบัณฑิตศึกษา​​

 • ปีที่ 1
 • ปีที่ 2
 • ปีที่ 3
 • ปีที่ 4
 • ปีที่ 5
 • ปีที่ 6
อนุปริญญาสาขาการออกแบบภายใน
อนุปริญญาสาขาการออกแบบภายในจะทำให้คุณมีทักษะในทางเทคนิคและในทางปฏิบัติเพื่อเปลี่ยนแนวคิดในการออกแบบภายในให้กลายเป็นความจริง
ปริญญาตรีสาขาการออกแบบ
ปริญญาตรีสาขาการออกแบบจะสอนคุณให้รู้จักวิธีการสร้างสรรค์แนวความคิด แก้ไขปัญหา และพัฒนาโซลูชันที่ทันสมัยในสาขาวิชาการออกแบบที่คุณเลือก
อนุปริญญาโทในด้านแฟชั่น
อนุปริญญาโทในด้านแฟชั่นจะให้ทักษะและความรู้เพิ่มเติมในด้านแฟชั่นและการออกแบบ เช่น การสร้างแพทเทิร์นอย่างผู้เชี่ยวชาญและเทคนิคในการสร้าง
หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการออกแบบ - 1 ภาคการศึกษา
หลักสูตรประกาศนียบัตรระดับบัณฑิตศึกษาในสาขาการออกแบบจะทำให้คุณมีความเข้าใจลึกซึ้งมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับวิธีการวิจัยการออกแบบ และให้คุณได้สัมผัสประสบการณ์ในการออกแบบระดับมืออาชีพ
หลักสูตรการออกแบบระดับปริญญาโท
หลักสูตรการออกแบบระดับปริญญาโทเป็นคุณวุฒิด้านการวิจัยขั้นสูงที่เกี่ยวข้องกับแก้ไขปัญหาด้านการออกแบบในโลกแห่งความจริงที่เต็มไปด้วยความท้าทายผ่านโซลูชันที่สร้างมาเป็นอย่างดี
หลักสูตรระดับปริญญาเอก
หลักสูตรระดับปริญญาเอกเป็นระดับการศึกษาขั้นสูงสุดของระดับอุดมศึกษา การศึกษามุ่งเน้นการทำวิทยานิพนธ์ซึ่งถือเป็นงานวิจัยชิ้นหลักภายในช่วงระยะเวลาสามถึงห้าปี

นี่คือหลักสูตรเตรียมความพร้อมทั่วไป ระยะเวลาการศึกษาอาจแตกต่างกันขึ้นอยู่กับปริญญาที่นักศึกษาเลือกที่ศึกษา

งานที่เกี่ยวข้องกับแฟชั่นหรือการออกแบบได้แก่:

 • แฟชั่นดีไซเนอร์จะร่างแบบของเสื้อผ้า เลือกผ้าและแพทเทิร์น และให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการผลิตเสื้อผ้า เครื่องแต่งกาย หรือรองเท้าที่พวกเขาสร้างสรรค์ขึ้นมา
  แฟชั่นดีไซเนอร์
 • กราฟิกดีไซเนอร์จะสร้างสรรค์การสื่อสารด้วยภาพ ตั้งแต่โลโก้ไปจนถึงเว็บไซต์ และการจัดแสดงงานในพิพิธภัณฑ์
  กราฟฟิกดีไซเนอร์
 • นักออกแบบผลิตภัณฑ์จะพัฒนาแนวคิดและการออกแบบใหม่ๆ สำหรับผลิตภัณฑ์ต่างๆ ตั้งแต่รถยนต์ไปจนถึงเฟอร์นิเจอร์และโทรศัพท์มือถือ
  นักออกแบบผลิตภัณฑ์
 • นักออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนักแสดงมีหน้าที่ในการออกแบบเครื่องแต่งกายให้แก่ภาพยนตร์ โรงละคร และโทรทัศน์เพื่อช่วยสร้างลักษณะและอารมณ์ให้แก่การถ่ายทำ
  นักออกแบบเครื่องแต่งกายสำหรับนักแสดง
 • นักออกแบบสิ่งทอจะออกแบบและผลิตผ้าถัก ผ้าทอ และผ้าพิมพ์ลาย ตั้งแต่เสื้อผ้าไปจนถึงเครื่องตกแต่งบ้าน
  นักออกแบบสิ่งทอ

คุณอาจสนใจ

เริ่มต้นออกเดินทางบนเส้นทางการศึกษาของคุณวันนี้
เริ่มต้น

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

this includes the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More