We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. If you keep browsing, we'll assume that's OK. See our privacy policy here.

ลงทะเบียนเข้าร่วมนิทรรศการศึกษาต่อของเราที่ประเทศไทย! 

hero digital design ryan serrano2

นักเรียนการออกแบบได้งานในฝัน

การศึกษาด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกที่นิวซีแลนด์ทำให้ Ryan Serrano ได้รับงานที่ใฝ่ฝันที่ Weta Workshop บริษัทออกแบบและเอฟเฟคที่มีชื่อเสียงระดับสากล

ผมมีความฝันที่จะเป็นศิลปินที่ Weta Workshop มาตั้งแต่ครั้งที่หนังไตรภาคชุด Lord of the Rings เริ่มฉาย ผมรักงานของผมมากครับ” Ryan กล่าว หน้าที่ของเขาที่นี่คือการปั้นโมเดล 3 มิติจากโมเดลดิจิทัลสำหรับประกอบฉาก งานสะสมและชุดต่างๆ

Ryan มาจากประเทศฟิลิปปินส์ เขาได้รับประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตศึกษาด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิกจาก Whanganui UCOL

ผมเลือกที่จะมาเรียนต่อที่นี่เพราะว่าผมอยากเรียนรู้วัฒนธรรมและเป็นการสร้างความคุ้นเคยในด้านวิถีชีวิตในประเทศที่ผมอยากจะมาอยู่ตลอดไปครับ เขากล่าว

UCOL ช่วยให้Ryan สามารถนำเสนอพอร์ตโฟลิโอของตัวเองเพื่อแสดงทักษะและศักยภาพของเขาให้กับผู้จ้างงานในนิวซีแลนด์ เขาใช้เทคโนโลยีเดียวกันในการทำงานที่ Weta Workshop กับที่ได้เรียนมาจาก UCOL

ผมเชื่อว่าประสบการณ์นี้และคำแนะนำของอาจารย์ทำให้ผมได้เปรียบในการได้งานในฝันของผมครับ

วีซ่านักเรียนระดับ 8 ของไรอันทำให้ภรรยาของเขา Windy Grace Duque สามารถเดินทางมานิวซีแลนด์กับเขาได้ ทั้งคู่ชื่นชอบการสำรวจสภาพแวดล้อมธรรมชาติและวัฒนธรรมของนิวซีแลนด์เป็นอย่างมาก

ผมชอบผู้คนที่นี่มากครับ” Ryan กล่าวทุกคนเป็นมิตรและสุภาพและที่สำคัญที่สุดทุกคนไว้วางใจได้

Ryan Serrano, ฟิลิปปินส์, ประกาศนียบัตรสำหรับบัณฑิตศึกษาด้านการออกแบบคอมพิวเตอร์กราฟฟิก

 

 

Stay in touch

Sign up here so we can make sure any tools or tips we send you about studying in New Zealand are relevant and personalised especially for you.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

By clicking subscribe you agree to our privacy policy and to receive our updates and communications.

Thanks for subscribing

Close