We use cookies to ensure we give you the best experience of our website. By accepting, you agree to the use of cookies as described in our privacy policy.

Share

ทำงานระหว่างเรียน

การทำงานนอกเวลาระหว่างเรียนสามารถช่วยคุณในเรื่อง ค่าใช้จ่าย
ในการครองชีพ ได้พบปะผู้คนมากมาย และได้รับประสบการณ์
ล้ำค่าจากที่ทำงานในนิวซีแลนด์

เหตุใดจึงเลือกนิวซีแลนด์

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานระหว่างเรียน

การทำงานในขณะที่เรียนไปด้วยอาจเป็นวิธีที่ดีในการหาประสบการณ์ในการทำงานที่ประเทศนิวซีแลนด์และช่วยจุนเจือค่าใช้จ่ายในขณะที่คุณกำลังศึกษาในต่างประเทศ

ประสบการณ์ในที่ทำงานของนิวซีแลนด์ยังช่วยในการพัฒนาทักษะหลายอย่าง เช่น การสื่อสาร การทำงานเป็นทีม การตรงต่อเวลา ทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ และทักษะภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

แบ่งเวลาทำงานกับหน้าที่การเรียนให้เหมาะสม เพื่อไม่ให้กระทบกับผลการเรียน และโปรดทราบว่าทุนการศึกษาบางทุนอาจมีการกำหนดจำนวนชั่วโมงที่สามารถทำงานได้

as you study benefits of part time work

นิวซีแลนด์มีที่ทำงานจริงหลากหลายด้านที่เสนองานนอกเวลาและงานชั่วคราว

สถาบันการศึกษาบางแห่งก็เปิดโอกาสให้นักศึกษาทำงานนอกเวลา
เกี่ยวกับการสอน การติว หรือการทำหน้าที่บริหารต่างๆ

การฝึกงานที่มีค่าจ้างเป็นหนทางที่ดีในการสร้างประสบการณ์ใน
อุตสาหรรมและสร้างเครือข่ายกับบุคคลที่อยู่ในสาขาที่คุณเรียน
การทำงานอาสาในนิวซีแลนด์ก็ถือเป็นการเพิ่มเติมประสบการณ์การ
ทำงานใน
CV ที่ดีเยี่ยม และทำให้คุณได้รับประสบการณ์ที่เป็นประโยชน์
จากที่ทำงานในนิวซีแลนด์อีกด้วย

as you study work opportunities

Student Job Search เป็นองค์กรที่จัดตั้งเพื่อช่วยให้นักเรียนได้หางานและสร้างประสบการณ์การทำงาน

สถาบันการศึกษาของคุณอาจให้ความช่วยเหลือนักเรียนในด้านทักษะที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน เช่น การเขียน CV และการเตรียมตัวสัมภาษณ์งาน งานตามฤดูกาลอาจเป็นหนทางที่ดีในการสร้างรายได้พิเศษในช่วงเทศกาลวันหยุด และพัฒนาทักษะใหม่ๆ ได้อีกด้วย

หากคุณเคยทำงานในประเทศบ้านเกิดของคุณ คุณอาจขอให้ผู้จ้างงานของคุณเขียนหนังสือรับรองเพื่อนำไปแสดงให้กับผู้จ้างงานในอนาคตที่นิวซีแลนด์

as you study finding work

Shriniva Khedekar นักศึกษาจากประเทศอินเดียที่เรียนอยู่ที่ University of Auckland ทำงานนอกเวลาในระหว่างการศึกษาต่อปริญญาโทสาขาการศึกษาวิศวกรรมในด้านการบริหารการก่อสร้าง และก็ยังหาเวลาว่างมาเล่นคริกเก็ตได้

as you study employment rights 1

นักเรียนต่างชาติมีสิทธิ์ทางกฎหมายเบื้องต้นเช่นเดียวกับบุคคลอื่นที่ทำงานในนิวซีแลนด์

สิทธิ์เหล่านี้รวมไปถึงสิทธิ์ที่จะได้รับค่าแรงขั้นต่ำและวันหยุดโดย
ได้รับค่าจ้างรายปีและตามวันหยุดเทศกาล และช่วงเวลาพัก

employment rights

หากคุณมีวีซ่านักเรียน คุณอาจสามารถทำงาน:

  • สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่าง
    ภาคการศึกษา

  • เต็มเวลาในช่วงวันหยุด

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและอยู่ในระหว่างการทำวิจัย หรือระดับปริญญาเอก คุณสามารถทำงานได้เต็มเวลา

หากต้องการตรวจสอบว่าคุณสามารถทำงานระหว่างเรียนได้หรือไม่ โปรดไปที่เว็บไซต์ของ NauMai NZ website

ฟังคำบอกเล่าจากนักศึกษาต่างชาติที่ทำงานนอกเวลา

สิทธิ์การทำงานระหว่างเรียน

วีซ่านักเรียน

หากคุณมีวีซ่านักเรียน คุณอาจสามารถทำงาน:

สูงสุด 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในระหว่างภาคการศึกษา

เต็มเวลาในช่วงวันหยุด

ปริญญาโทและปริญญาเอก

หากคุณเป็นนักศึกษาระดับปริญญาโทและอยู่ในระหว่างการทำวิจัย หรือระดับปริญญาเอก คุณสามารถทำงาน:

เต็มเวลาในระหว่างภาคการศึกษา

เต็มเวลาในช่วงวันหยุด

งานด้านบริการทางโรงแรม งานขายปลีก งานด้านเกษตรกรรม และการท่องเที่ยว คือหนึ่งในหลายภาคส่วนหลักที่เสนองานนอกเวลาให้ทำในนิวซีแลนด์ เว็บไซต์เหล่านี้อาจช่วยคุณหางานได้

ท่านอาจสนใจใน

เริ่มประสบการณ์การศึกษาของคุณได้แล้ววันนี้
เริ่มต้น

What's this?

You’ll see this icon when you’re viewing one of our 5 steps to studying in New Zealand.

It will show you the step number you’re on and other things to do in that step.

You're on step: 2 of 5

2Plan your budget See the options for funding your studies.

Also in step 2:

Cost of living

Scholarships

Stay in touch

For personalised tips and tools for studying in New Zealand.

Please complete all of the fields below.

Please enter a valid email address.

Please enter a first name.

Please enter a last name.

Please select a country.

Please select a valid date (MM/YYYY).

this includes the existence, status and outcome of any visa application I submit, for use in accordance with, and for the purposes set out in, Education New Zealand’s Privacy Policy which I have read and understood. The results Education New Zealand receives may also include visa decisions pre/post the student visa application (such as a work visa post study). This will enable us to provide a more personalised digital experience and undertake research and analytical studies associated with our functions.

You can unsubscribe at any time By submitting this form I agree to Education New Zealand Privacy Policy, and to receive updates and marketing communications about their services, promotions, special offers, new and events.

Thanks for subscribing

Close
Tohu icon

Kia ora! Get answers to your questions about studying in New Zealand

Learn More